Visuaalisten vihjeet olisivat monesti sellaisia, ettei yksittäistä sellaista tarvittaisi monestikaan kuin sen yhden kerran, jonka jälkeen siitä tulisi ylimääräistä visuaalista hälyä, joten kerrottakoon ensinäkemältä piiloon jäävista asioista tässä.

Kuva 1. Text editing -näkymässä voi poistaa kirjoituksia pois heitettävää paperilennokkia muistuttavaa ikonia klikkaamalla. Extra info -painike tuo esille kirjoituksien valmiusasteet ja kirjoituksien koot tekstimerkkien määrissä laskettuna. Adjust sorting order viittaa arvatusti kirjoituksien järjestykseen julkaistavassa teoksessa.
Kuva 2. Kirjoituksiin voi sisältyä useammanlaisia lisäosia kuten ingressi ja mielipide (valikoima ei ole aivan stabiloitunut, joten varmastikin vielä muuttuu). Näiden vaihtamista varten voi tehdä tai käyttää olemassa olevia esiasetuksia. Jos jonkin lisäosan asettaa pois näkyvistä, ei tämä poista lisäosassa ollutta tekstiä, millä vältetään vahingojen tapahtuminen. Nämä säädöt vaikuttavat julkiseksi asetettuun teokseen.
Kuva 3. Writing list -näkymässä käytössä inline-edit päiväyksien kohdalla.
Kuva 4. Project managing -näkymässä on käytössä inline-edit kirjoitusten kokoelmien nimen kohdalla.
Kuva 5. Solution writing editing -näkymässä on käytössä E ja S -symbolit dokumenttia esittävän ikonin päällä, mitkä on tarkoitettu "area text"-tyyppisten kirjoituksien liittämiseksi varsinaisten kirjoitusteen loppuun tai sivuun (sanoista end ja side). Näiden kirjoitusten poistamiseen on toimintonsa samaisessa näkymässä (kirjoitusten säätöön tarkoitettujen säätimien ja kirjoitukseen liitettyjen tietynlaisten alapuolella).
Kuva 6. Muutamassa näkymässä on melko tavanomaista, että näkymän korkeus kasvaa eri elementtien tilaa vievyyden vuoksi sen verran suureksi, että hiiren rullan hyödyntäminen (suositeltavaa) sivun vierittämisessä ei ole riittävää käyttömukavuuden ylläpysymisen mielessä. Tämän vuoksi on joko helposti saatavilla tai aina käytössä muutama toiminto, jotka joko pitävät osaa näkymästä koko ajan esillä tai pienentävät joidenkin näkymän osien viemää tilaa. Nämä toiminnot ovat: stickypanels (esim. Solution writing editing -näkymän oikea laita ei vierytä ollenkaan), writing adjustments hiding ja writing preview height limit.
Kuva 7. Solution writing editing -näkymässä voidaan sijoittaa kirjoitukseen oheistettuja tietynlaisia paikoilleen painamalla "include" ja sijoittaa tietynlaiseen kohdistuva viittaus painamalla "ref". Nämä toiminnot saa esille viemällä osoitin kirjoitukseen oheistetun tietynlaisen päälle tai viereen. Oheistetun tietynlaisen sijaintia voi vaihtaa valitsemalla sitä symboloiva elementti, painamalla Ctrl-näppäin pohjaan ja liikuttamalla elementtiä nuolinäppäimillä (merkki tai tekstikappale kerrallaan). Hienosäätöominaisuudet saa esille valitsemalla sijoitettua tietynlaista symboloiva elementti. Kuvien ja muiden tietynlaisten kuvanumerot generoidaan automaattisesti. Painamalla "main image" määritetään, että valittua tietynlaista käytetään kirjoituksen aloittavana kuvana (tätä varten omat säätimensä kirjoituksen ja sen lisäosien alapuolella).