Yksittäisien kirjoituksien tuotantoon ja muokkaukseen on kolme pääasiallista näkymää: "text editing", "solution writing editing" ja "special section editing". Erikoisosiot eli englanniksi "special sections" ovat niitä, jotka kirjamaisessa moodissa sijoittuvat osioiden (parts) ja lukujen (chapters) ennen ja jälkeen (blogi-moodi vaihtoehtona). Työnkulkujen kannalta "text editing" on aina ennen "solution writing editing"-vaihetta, sillä kirjoitukset luodaan ensin mainitussa näkymässä ja siinä näkymässä niihin liitetään myös valikoitu joukko kuvia ja muita "tiettyjä" (eng. particulars) kuten videoita, tweettejä ym. Varsinainen tiettyjen sijoittelu tapahtuu "solution writing editing"-näkymässä, jossa myös kirjoituksien olemuksen hienosäätöä tapahtuu.

Kuva 1. Text editing -näkymässä aloitetaan kirjoituksien tuottaminen ja liitetään mukaan tietynlaiset (eng. particulars). Kirjoitukset ovat tyypiltään: optionaalisia lisäosioita kuten ingress, references ym. sisältäviä tai "area text"-tyyppisiä, joita ei ole tarkoitettu itsenäisiksi kirjoituksiksi, vaan sellaisiin ympättäväksi (käytännössä kirjoituksen loppuun tai oheen).
Kuva 2. Solution writing editing -näkymässä tehdään kirjoituksiin liittyvä hienosäätö, erityisesti ulkoasuun vaikuttava sellainen. Onpa samaan näkymään laitettu mukaan myös teoksen moodin (blogi- vai kirjamuotoinen) ja julkisuuden (julkaistu vai ei-julkaistu) asettaminen, jottei sitä tarvitsisi erikseen hakea erikoisosioiden tuottamisen puolelta.
Kuva 3. Special section editing -näkymässä voi lisäillä teokseen osioita kuten glossary tai preface, joita ei kuitenkaan ole rajoitettu mihinkään tiettyihin, vaan niitä voi luoda omavalintaisesti. Näkymään on laitettu mukaan myös teoksen moodin (blogi- vai kirjamuotoinen) ja julkisuuden (julkaistu vai ei-julkaistu) asettaminen, sekä ns. kansikuvan asettaminen, joka näkyy sekä teoslistalla, että teoksen alussa. Erikoisosioihin voi sisällyttää kaikkia niitä kuvia, joita projektiin kytketyistä kuvakatalogeista löytyy.