Runsaan verkkosanakirjojen selailun jälkeen on päädytty nimittämään kirjoituksiin liitettävissä olevia kuvia, videoita, tweettejä, kuvakollaaseja ym. "tietynlaisiksi", joka juontuu englanninkielisestä sanasta particulars. Kuvat ovat näistä ainoita, joita voi sisällyttää kuvakatalogeihin useissa eri kirjoituksissa käytettäväksi. Työnkulkujen kannalta tietynlaisten ottaminen käyttöön kirjoituksessa vaatii sekä oheistamaan (eng. attach) niitä sellaiseen ("text editing"-näkymä) ja sijoittamaan niitä paikoilleen (eng. verbi place, "solution writing editing"-näkymä). Kaikkia oheistettuja tietynlaisia ei välttämättä tule edes käytetyksi, vaan vain ne, jotka varsinaisesti paikoileen sijoitetaan. Tietynlaisiin voidaan viitata tekstissä sijoittamalla paikoilleen sellaiseen kohdistuva ref-merkki.

Kuva 1. Particular editing -näkymässä voi arvatenkin käsitellä tietynlaisia jollain tavoin. Tämä näkymä on tarkoitettu vain niille tietynlaisille, jotka sijaitsevat kuvina kuvakatalogeissa. Toimintoina kuvan poistaminen, katalogien sisällään pitämien säilöjen (containers) luominen ja poistaminen, sekä kuvan selitekstin (description) muokkaaminen (näkyy vain kuvalistoissa). Lista kirjoituksista suoralinkkeineen, joissa tietynlaista on käytetty, on avatun tietynlaisen tietojen alapuolella.
Kuva 2. Valittavissa olevat kuvakatalogin (sen yksittäisen säilön, container) kuvat näytetään nykyisellään allekkain (tässä modaali-ikkunassa ja muuallakin), mutta voisivathan ne toki toisinkin olla esitettyinä. Liitettyjen kuvien järjestystä voi vaihtaa, mutta tämä on tarkoitettu vain kirjoitushetkiseksi mukavuustekijäksi.
Kuva 3. Kuvakatalogin kuvia, joita on liitetty yksittäiseen kirjoitukseen. Caption-teksti näkyy kirjoitukseen liitetyn kuvan yhteydessä (eri asia kuin tietynlaisen description-teksti, joka näkyy vain kuvalistoissa).
Kuva 4. Eräitä muita liitettävissä olevia tietynlaisia. Videoiden (YouTube tai Vimeo) ja tweettien lisäksi voitaisiin lisätä myös SoundCloud-musiikkia tai monenlaista muuta myöhemmin käyttöön tarjottavaa kuten podcast-lähetyksien web-soittimia.
Kuva 5. Kuvakollaasi (bunch of images) on work-in-progress -tietynlainen, josta voisi varioida lukuisia erilaisia.
Kuva 6. On suunnitelmallinen valinta tehdä niin, että tietynlaiset näkyvät muokattavassa tekstissä niitä symboloivien elementtien muodossa kuten tässä kuvaa symboloivat kuvan id-numero ja kuvan leveys. Pikainen esikatselunäkymä on tarjolla kaikista tietynlaisista viemällä osoitin laatikoidun symbolin ylle.