Palvelun termistössä projektit ovat niitä, jotka pitävät sisällään johonkin yhteen teokseen sisältyvät kirjoitusten kokoelmat kirjoituksineen ja niihin kohdistuvine säätöineen, sekä teokseen sisältyvät erikoissivut, mukaan kytketyt kuvakatalogit (osajoukko käyttäjän kaikista kuvakatalogeista) ja muut projektikohtaiset asetukset.

Kuva 1. Project list -näkymä pitää sisällään käyttäjän kaikki projektit. Toistaiseksi suodattimet ja lajittelut rajoittuvat siihen, että lajittelumahdollisuuksia on vain yksi ja projektit ovat joko viimeaikaisia (fresh), aiempia (past) ja niitä, joista on jo luovuttu (trash). Varmastikin eräs kehityskohde jossain vaiheessa.
Kuva 2. Project managing -näkymä on tarkoitettu pitämään tavoitettavissa muut näkymät, joita saattaisi haluta käyttää johonkin projektiin liittyen. Samaisessa näkymässä kytketään projektiin myös käyttäjä-asetuksissa lisättyjä kuvakakatalogeja, joista voidaan oheistaa kuvia yksittäisissä kirjoituksissa (tai erikoissivuilla) käytettäväksi. Varmuuskopiointi-toiminnot ovat myös välittömästi käytettävissä (toinen tarjoaa JSON-rakenteisena kaikki projektin kirjoitukset kirjoitusten kokoelmineen, toisen generoidessa zip-paketin, joka sisältää kaiken projektiin liittyvän ja jonka pystyy myös tuomaan takaisin uutena projektina).