Vinkunaa ja kirskunaa, tuottajana tyyppi, joka mitä ilmeisemmin saamansa ohjeistuksen ja ajoituskäskyn mukaisesti suoritti erään muutamista häirintäkeinoistaan tietynlaisilla ajoituksilla.

https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZlXal7ZnjK4vdUeUH5OuoV...