Datasta puheen ollen (2013)

Blogi, jossa tulee julkaistuksi henkilökohtaisesti vähintään tunnin tai parin ajan tutustuttuja laitteita, palveluja ym. usean erilaisen käyttäjäryhmän kannalta (loppukäyttäjät, yritykset, kehittäjät, ym.). Luettavissa: http://sovelluksien.hoito.org/datastapuheenollen/

Symbet ja tekoneuronit (proof of concept, 2014)

Symbet-simulaatio ilmentää sitä, kuinka yhden signaalin saapuessa noodiin, mahdollisimman monta signaalia päätyy eteenpäin. Tekoneuronit-simulaatio ilmentää sitä, kuinka riittävän monen signaalin saapuessa yksi uusi signaali päätyy eteenpäin.

Javascript, HTML, jQuery, SVG, CSS

SuddenSummation (2011)

Kakuro-tyyppinen loogista päättelyä vaativa peli. Saatavilla Google Playstä: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.hoito.android...

Java, Android, XML, UML