Helpdesk (2010)

Opinnäytetyönä tehtynä selvitys Java-pohjaisen SmartGWT-sovelluskehyksen soveltuvuudesta ja vaikutuksesta tietojärjestelmän kehitystyöhön.

Java, SmartGWT, Google Web Toolkit, SQL, JDBC, JavaScript, HTML, CSS, SHA1, UML, Eclipse, Tomcat, RPC, 3-tasorakenne, Linux, Windows, Subversion

Necessa (2013, 2014, 2015)

Necessa on "aikomuksia tehtäväksi"-sovellus, jota käyttäessä voi niin valitessaan hyödyntää myös NFC-tageja kätevöittämään aikomuksiensa merkitsemistä senhetkisiksi tarpeiksi. Tunnistettuaan itsessään yksittäisen tarpeen siinä määrin tarkkaan, että pystyy määrittelemään, missä tämän tarpeen voi käsitellä, voi sen merkitä Necessa -sovellukseen, mistä se on sitten seuraavilla kerroilla helppo nostaa uudelleen senhetkisten tarpeiden listalle. Tarvittaessa tarpeen määritelmän voi jättää laveamminkin määritellyksi, mutta saattaa osoittautua hyödylliseksi hakea hiukan ilmaisuvoimaisempaa määritelmää kuin esim. "jotain hyvää"

Android, Java, Bluetooth, NFC, SQLite, Google Maps, apit ym.

Esittelysivusto: http://sovelluksien.hoito.org/necessa/

Kahdesta sivusta, joiden välillä sovelluksessa enimmäkseen siirrytään, jos Asetukset-sivu jätetään tässä kohdin vähemmälle huomiolle, välilehdet-sivu on se, jossa on nähtävillä niitä tarpeellisia, joita käyttäjä on merkinnyt käsiteltäväksi. Käsitellyksi merkitsemisen jälkeen käsitelty asia siirtyy arkistoon (voidaan tallentaa myös raportiksi). Ideat ovat lyhyitä ylöskirjaamuksia, joista voidaan muodostaa uusia harkittavia. Harkittava ja tutkiskeltava ovat sovelluksen olennaisia avainsanoja, tutkisteltavien ollessa niitä, jotka on valikoitu etsimisen kautta löytyneiden paikkojen joukosta tai jotka on itse sijoittanut johonkin kohtaan karttaa. Paikkoja voi hakea joko sijainnilla (GPS, WiFi) tai manuaalisesti osoittamalla.

Sovelluksen suunnittelullisiksi lähtökohdiksi on asetettu, että sen käyttäjä voi asettaa kerryttämänsä tiedot sellaisten muiden sovellusten käytettäväksi, jotka ovat varta vasten tarkoitettu käytettäväksi Necessan kanssa. Necessan ja näiden muiden sovellusten välillä on riippuvuussuussuhde, missä näiden muiden hyödynnettävyys nousee korkeimmalle tasolle vain yhdessä Necessan kanssa käytettäessä. Nämä muut sovellukset voivat kerätä oman informaationsa monista eri lähteistä kuten sensoreilta, älykelloilta, erilaisissa tiloissa olevilta intrumenteilta, sekä verkkopalveluista ja tietokannoista. Jos käyttäjä niin valitsee, voi hän rajoittaa itse kerryttämiensä tietojen näkyvyyttä muille sovelluksille. Necessa ei tallenna mitään käyttäjän tietoja verkkoon, vaan kaikki tietoo säilyy käyttäjän mobiililaitteessa. Tarvittaessa käyttäjä voi kopioida muodostuvan tietokannan laitteelta toiselle tai tallentaa tietonsa tiedostoon, jonka voi itse siirtää talteen toisaanne.

Darenci (2015)

Darenci on Necessan kumppanisovellus, jolla voi laatia välitavoitteista koostuvia suunnitelmia, missä välitavoitteiden kesken voi olla riippuvaisuuksia, jotka määräävät missä järjestyksessä välitavoitteet on käsiteltävä. Yksittäinen välitavoite on tarve/aikomus, joka on joko johdettu Necessaan talletetusta harkittavasta, jolla on yhteys johonkin tiettyyn käsittelypaikkaan tai sitten se on johdettu erillisestä harkittavasta, joka on kuvailevan tekstinsä osalta vapaamuotoinen.

Android, Java, Bluetooth, NFC, SQLite, Google Maps, apit ym.

Esittelysivusto: http://sovelluksien.hoito.org/darenci/