Derivaattaharjoitus (2010)

Pienehkö interaktiivinen kokeilu, jossa kooltaan skaalattavaan ikkunaan/koordinaatistoon piirtyy tangenttisuora sen mukaan, missä kohdin hiiren osoitin kulloinkin sijaitsee. Funktion kuvaaja voi vaihdella muodoltaan/kaavaltaan. Katseltavissa Vimeossa (http://vimeo.com/8454104).

Java, Swing, Netbeans, matematiikka

Kuiskohal (2014)

Kuiskohal on Android-mobiilisovelluksen ja NFC-tagien avulla pelattava peli, joka voidaan valmistella käytettäväksi esim. johonkin esinekokoelmaan tutustujien iloksi. Pelissä voidaan nähdä kaksi toisiinsa limittyvää vaihetta, joista ensimmäisessä löydetään skannattavia NFC-tageja, joiden skannaamisen jälkeen käyttäjä saa mobiilisovellukseen näkyviin yhden maksimissaan kymmenestä kuvasta, jotka hänen pitää saamiensa vihjeiden avulla laittaa oikeaan järjestykseen. Pelin kuvien ja vihjeiden hallinnoijan huolehdittavaksi jää pelin viihdyttävyyden hienosäätö kuvien valitsemisen ja määrittelemilleen loppukäyttäjille soveltuvien vihjeiden kirjoittamisen muodossa. Ratkaisu koostuu kolmesta osatekijästä: mobiilisovellus loppukäyttäjälle, verkkopalvelu kokoelmien hallintaan, tuottamiseen ja muokkaamiseen, sekä mobiilisovellus NFC-tagien kirjoittamiseen. Kuvien nopea latautuminen käyttäjien päätelaitteisiin on varmistettu käyttämällä Content Delivery Network -palvelua

Java, Java EE, Android, Content Delivery Network, OpenShift, Tomcat, pilvipalvelut, ym.

Leap Motion -laitetesti (2015)

Kokeiluja Leap Motion -laitteen kanssa siten, että verkkosivu tunnistaa laitteen läsnäolon, minkä jälkeen pystyy sormieleillä saamaan ruudulla jotain mielenkiintoista aikaan kuten elementtien siirtelyä paikasta toiseen. Muuten toimii hyvin, mutta pidettäessä kättä paikoillaan, laite (tai sen ohjelmisto) löytää jostain liikettä, jota ei edes pitäisi olla. Testejä: Testisivu 1 (http://sovelluksien.hoito.org/leapmotionkokeilu/), Testisivu 2 (http://sovelluksien.hoito.org/leapmotionkokeilu/kokeilu2/)

Moneinas (2015)

Moneinas on aikeidenhallintasovellus Necessaa rennompi asioiden suorittamiseen innostava mobiilisovellus (http://sovelluksien.hoito.org/moneinas/), avainsanoina ollen suunnilleen ja jotakuinkin. Se sopii parhaiten sellaiselle, joka haluaisi jakaa aikaansa usealle eri kiinnostuksenkohteelle, mutta sopivan järjestelmällisyyden puutteessa huomio on tavannut jakaantua ylenmäärin tietyille muutamille asioille, muiden kiinnostuksenkohteiden odotellessa vuoroaan jopa kuukausia.

Android, Java, SQLite, Excel

Feed rinser (2007)

Uutisaggregaattori valikoitavissa olleiden sivustojen RSS-virtojen seuraamiseen.

PHP, JavaScript, RSS, HTML, CSS, XML, XSL

Casual DigitalNZ (2011)

Vaihtoehtoinen käyttöliittymä museon tarjoamaan ohjelmointirajapintaan.

Java, Android, Digital NZ -API

Query composer (2007, 2008)

Palvelu, joka luo suoria hakulinkkejä lukuisiin erilaisiin hakukoneisiin, joita voivat olla niin kuvahakuihin kuin tieteellisen tiedon hakemiseen tarkoitetut, että myös monet muut.

PHP, HTML, jQuery, CSS

Casual Blip ja Casual Flickr (2012)

Casual-sarjan tuoterungon kustomointia kahta eri ohjelmointirajapintaa varten: Blip ja Flickr

Java, Android, dom4j, XPath, MP4, XML, REST, UML, Apache HTTPComponents

Rentotieto (2012)

Mobiili, interaktiivinen selailukäyttöliittymä Tilastokeskuksen StatFin-tilastopalvelusta valikoituun tilastoaineistoon.

PC-Axis, Excel, SQL, Android, tablet, Java, Git, SQlite, UML, HTML5, jqPlot, Google Maps, diagrammit, JavaScript, SQL, HTML, CSS, XML, XSL, REST

Kimmellys (2014)

Kimmellys on eräänlainen sensoreiden, älylaitteiden ja tietynlaisten muiden sovellusten yhteinen hallintapaneeli Android-mobiilisovelluksena, jonka kautta voi suorittaa valittavissa olevia ohjaustoimintoja. Jokainen täten hallintaan asetettava laite, väline tai sovellus vaatii erillisen Kimmellys-yhteensopivan sovelluksen asentamisen. Ne voivat hyödyntää monia erilaisia langattomia tekniikoita kuten ANT+, WIFI ja Bluetooth LE, sekä ne voivat tarvittaessa hakea lisädataa verkosta tai saattaa jonkin asian prosessoinnin etäkäyttöisen ja ohjelmointirajapinnan tarjoavan tietojärjestelmän suoritettavaksi.

Java, Android, Eclipse, ym.

”Kuinka määrittelisit punaisen?” (ideointi, 2009)

Suunnitelma kohteiden ja niiden sijainnin kuvailemiseksi predikaatti+adjektivi -parien avulla, visualisoituna Google Mapsin päällä, täydennettynä tietolähteillä. Luettavissa SlideSharessa (http://www.slideshare.net/persilj/miten-mrittelisit-punaisen-v105).

RDF, semantiikka, Java, RDFQuery, Javascript, XML, XSD, XSL, XHTML, CSS, SPARQL, SQL, UML, jQuery