Samalla sisäänkirjautumisella KotvaWrite Stories -verkkopalveluun saa käyttöönsä myös 2+n muuta palvelua, jotka ovat tarkoitettu teosten tuotannon siihen vaiheeseen, jossa vasta keräillään ja säilötään lähdemateriaalia, sekä pikaiseen jonkin aiheen mieleenpalauttamiseen.

Passenger857:ään voi lähettää aineistoa (kuvia, videoita, PDF-tiedostoja, PowerPoint-tiedostoja ym.) esim. mobiilisovelluksilta, tietokoneen työpöydältä, selainten lisäosilta ja sen omilla lomakkeilla.

Sihteeriopiston olennaiset termit ovat englanniksi adequate, adequate set ja items. Itemsit ovat kerättyjä aineistoja, jotka ovat jäsenneltynä kokoelmiinsa (adequates) ja jotka taasen ovat jäsenneltyinä niitä säilöviin kokoelmiin (sets).

Kokeiluja erilaisiksi avustaviksi toiminnoiksi ja välineiksi on monenlaisia kuten aineiston esikatselu Chromecast-välitteisesti erillisellä näyttöruudulla, missä ohjaimena toimii Bluetooth-pohjainen pienoisohjain.

Visuaalinen esittely: http://webapp.hoito.org/kotvawritestories/view.jsp?solutionid=235

Java, JDK 1.8, JPA, REST, EclipseLink, Eclipse, Foundation, Backbone, Underscore.js, jQuery, HTML, CSS, MySQL, JavaScript, Tomcat 8, Apache PDFbox, Apache POI, Extended Java WordNet Library, Clarifai, Aylien, MySQL Workbench, dbForge Studio for MySQL, Android Studio, Android, Chromecast, NFC, Web Socket, Bluetooth