Vähäinenkin tekemisen nopeuttaminen auttaa sujuvoittamaan aineiston keruuta. Esim. mobiililaitteella huomioiduksi tulleet linkit voi toki kirjoittaa merkki kerrallaan uudestaan desktop-laitteessa avoinna olevan Passenger857:n osoitekenttään, mutta helpommalla pääsee, kun jakaa löytyneen linkin suoraan sen käyttöön mobiililaitteesta. Kuvat ym. muu aineisto löytävät tiensä Passenger857:ään samantapaisesti.

Kuva 1. Passenger857-sovelluksessa aineisto on lyhytkoodikohtaisesti järjestynyttä siten, että vain yhdenlaista aineistoa voi olla sisällytettynä siihen säilöön, johon viitataan esim. lyhytkoodilla "xdjz".
Kuva 2. Verkkolinkit saa vietyä lyhytkoodia vastaavaan Passenger857:n säilöön mobiililaitteen selaimesta, käyttämällä sen jakotoimintoa, mikä avaa "komian näköisen leijupaneelin", missä ehtii vielä valita, mitä proseduuria linkin käsittelyyn käytetään: jos linkki on kuva, sen voi tallentaa kuvana, muutoin tavallisena linkkinä otsikkoineen. Linkin otsikko haetaan automatisoidulla tekstianalyysilla, sekä koko linkkisivun tekstistä johdetaan siinä samalla tiivistelmä, mutta tätä tiivistelmää ei toistaiseksi käytetä mihinkään.
Kuva 3. OneDrive on ihan kelpo säilömispaikka PDF-tiedostoille, siinä ollen hyödyllisenä mahdollisuutena viitata OneDrive-tiedostoihin suorilla verkkolinkeillä. Nämä linkit saa vietyä Passenger857:ään mm. sitä kautta, että jakaa teokseen vievän linkin Android-laitteeseen asennetun OneDrive-sovelluksen kautta.
Kuva 4. Mobiililaitteeseen paikallisesti tallennetut kuvat ja sen kautta saavutettavat kuvat (esim. jossain kolmannen osapuolen verkkopalvelussa) voi siirrättää bittimuodossa Passenger857:n käyttöön käyttämällä tiedostoselaimen jako-toimintoa.